Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Wojciech Widzicki informuje o posiedzeniu zarządu w dniu 10.01.2022 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Kartuskiej 63 – 65. Poniżej porządek obrad posiedzenia Zarządu Rady Dzielnicy Siedlce...

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie bieżących spraw Zarządu.
  3. Omówienie wniosków zgłoszonych do budżetu RD Siedlce w ramach konsultacji społecznych. Wstępne ustalenie treści projektu Uchwały budżetowej.  
  4. Omówienie kwestii organizacji konsultacji społecznych w zakresie ustanowienia strefy płatnego parkowania przy ul. Zakopiańskiej oraz ustalenia jednego kierunku ruchu pojazdów - harmonogram prac.
  5. Omówienie kwestii realizacji remontu przy ul. Brukowej oraz problemów wynikających z przedmiotowych prac. 
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

Wojciech Widzicki

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Siedlce