W środę 12 stycznia odbyło się spotkanie mieszkańców ulic Brukowej i Nad Jarem z przedstawicielami DRMG, Zarządu Dzielnicy, UM i generalnego wykonawcy Eurovia Polska S.A. w sprawie problemów związanych z aktualnie prowadzonymi pracami remontowanymi. Zarząd Rady Dzielnicy dziękuje urzędnikom oraz kierownikowi budowy za szybką reakcję na zaproszenie, a mieszkańcom za kulturalną i konstruktywną rozmowę...

Jednocześnie informujemy, że zakończenie prac na przedmiotowych ulicach planowany jest na koniec marca.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

W dniu 12 stycznia 2022 r. na wniosek Rady Dzielnicy Siedlce zostało zorganizowane spotkanie ws. trwającej przebudowy ulicy Brukowej. Spotkanie odbyło się na terenie inwestycji, a udział w nim wzięli radni dzielnicy Siedlce: p. Wojciech Widzicki (Przewodniczący Zarządu Dzielnicy), p. Mirosław Koźbiał (zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy / Komisja Infrastruktury), przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska: p. Paweł Zieliński, p. Sławomir Biesek i p. Jakub Panasewicz, przedstawicielka Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, p. Karolina Busz, kierownik budowy z ramienia Wykonawcy, p. Maksymilian Kobus oraz zainteresowani mieszkańcy ulicy Brukowej i Nad Jarem.

Podczas spotkania dokonano oględzin wykonanego odcinka ulicy Brukowej oraz poczyniono następujące ustalenia:
1. Nawierzchnia ulicy Brukowej zostanie poddana korekcie. Priorytetem działań będzie pozostawienie ogrodzeń w stanie istniejącym i dostosowanie do nich nawierzchni drogi. Kwestie techniczne dotyczące zjazdów na posesje zostaną ustalone indywidualnie dla każdego zjazdu.
2. Ewentualne sugestie w zakresie zmian organizacji ruchu, dotyczące wprowadzenia ruchu jednokierunkowego lub strefy zamieszkania mieszkańcy złożą do Rady Dzielnicy Siedlce. W przypadku zmian Rada Dzielnicy przekaże wniosek w tej sprawie do końca stycznia br.
3. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zwróci się do projektanta w celu rozpatrzenia możliwości zmiany przebiegu drogi i tym samym szerokości jej chodników w rejonie pierwszego łuku ulicy (w okolicy posesji Brukowa 14).

Na tym notatkę zakończono.

Notatkę sporządził: Jakub Panasewicz.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Biuro Komunikacji Społecznej

Fot. Mirosław Koźbiał