W trakcie spotkań radnych z mieszkańcami pojawiają się pytania, co zrobić z uciążliwym sąsiadem, który prawdopodobnie spala śmieci i zatruwa powietrze toksycznym dymem. Aby przekazać Państwu wiarygodne informacje na temat możliwych scenariuszy postępowania, Zarząd skierował pismo do Straży Miejskie w Gdańsku...

Poniżej odpowiedź w przedmiotowej sprawie:

Interwencje dot. spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych opierają się na kontroli przestrzegania zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku w – o odpadach. Są to zapisy zawarte w artykule:

- art. 191 ustawy o odpadach - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów”.

W przypadku gdy ktoś zauważy i poczuje czarny, gryzący dym wylatujący z komina może zadzwonić do straży miejskiej na numer 986.

Należy mieć jednak na uwadze, że kolor czy zapach dymu wydobywającego się z komina nieruchomości nie jest jednoznacznym wskaźnikiem, że w instalacji grzewczej budynku spalane są odpady. Uciążliwości powodowane spalaniem węgla, drewna bądź innych dozwolonych materiałów nie stanowią w myśl obowiązujących przepisów czynu zabronionego.

Interwencję związaną z podejrzeniem spalania odpadów w piecu domowym przeprowadzają funkcjonariusze, którzy posiadają imienne upoważnienia od Prezydenta Miasta Gdańska do kontroli związanych z ochroną środowiska. Strażnicy na podstawie tego upoważnienia są uprawnieni do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli.

Warto pamiętać, że niewpuszczenie strażnika i uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zgodnie z zapisami artykułu 225 kodeksu karnego. 

W piecu zabronione jest spalanie: odpadów:

  • Przedmiotów z tworzyw sztucznych
  • Zużytych opon i odpadów z gumy
  • Odpadów zielonych
  • Elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych
  • Opakowań po farbach i lakierach
  • Papieru bielonego związkami chloru i kartonów
  • Odzieży, obuwia i sztucznej skóry

Ponadto zgodnie z uchwałą uchwałą nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku, od stycznia 2021 roku materiałem opałowym nie może być:

  • węgiel brunatny,
  • muł węglowy i flotokoncentraty,
  • biomasa stała (np. drewno) o wilgotności powyżej 20%. Drewno musi być sezonowane co najmniej dwa lata.

Więcej informacji o uchwałach antysmogowych obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego:

 Andrzej Hinz
Inspektor
ds. komunikacji społecznej

fot. https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/straznicy-w-trosce-o-czystsze-powietrze,a,105326