Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 18 lutego 2022r. na godzinę 17:30 zwołał obrady XXIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Będzie to pierwsza sesja w 2022 roku. Głównym tematem sesji będzie przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2022...

W związku z panującym stanem epidemicznym w Polsce, mieszkańców i wnioskodawców chcących wziąć udział w sesji prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy Rady Dzielnicy do 17 Lutego 2022r.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad oraz projekt uchwały budżetowej

z poważaniem

Andrzej Nawara

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce