Tragiczny stan schodów na ulicach Ciasnej i Zakosy/Wyczółkowskiego to palące problemy, o których rozwiązanie starają się zarządy obecnej kadencji oraz Komisja Infrastruktury. Po dwóch latach starań udało się przekonać GZDiZ do kosmetycznego remontu, mającego na celu umożliwienie pieszym w miarę bezpiecznego korzystania do czasu generalnego remontu...

Przypomnijmy dotychczasowe działania Rady. 24 stycznia 2020 roku Komisja Infrastruktury spotkała się z radnym miejskim Michałem Hajdukiem, którego poprosiła o pomoc w rozwiązaniu problemu schodów. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej odpowiedzi ani wsparcia dlatego w pod koniec czerwca 2020 roku zorganizowano kolejne spotkanie, tym razem z radną Anną Golędzinowską. Odbyła się wizyta gospodarcza z udziałem mieszkańców, jednak skończyło się jak w styczniu, czyli na zrozumieniu problemu i deklaracji pomocy. W międzyczasie mieszkaniec ul. Na Zboczu pan Krzysztof Flanz wraz z grupą sąsiadów zbierał podpisy pod apelem o naprawę schodów, który wysłał między innymi do Aleksandry Dulkiewicz i europosłanki Magdaleny Adamowicz. Działania te również nie przyniosły spodziewanych efektów.

W 2021 roku Komisja Infrastruktury wystąpiła do GZDiZ z wnioskiem o ujęcie przedmiotowych schodów w ramach Programu Modernizacji Chodników. Ich stan został przedstawiony prezydent Aleksandrze Dulkiewicz w trakcie jej ubiegłorocznej wizyty gospodarczej na Siedlcach.

W połowie stycznia przystąpiono do prowizorycznego podreperowania schodów na ul. Ciasnej z puli budżetu GZDiZ na bieżące utrzymanie i konserwację dróg. Przeprowadzone prace remontowe miały na celu doprowadzenie schodów do stanu bezpiecznej używalności, na czas oczekiwania na generalny remont. Ile trzeba będzie na niego czekać, jeszcze nie wiadomo, wszystko zależy od sytuacji finansowej miasta. Pomoc w pozyskaniu środków na ten cel zadeklarował radny miejski Piotr Dzik, więc może za rok, dwa lub trzy lata doczekamy się budowy nowych schodów.

W dniu 5 lutego Zarząd w składzie Wojciech Widzicki, Karolina Motyka i Mirosław Koźbiał podczas „sobotniego poranka gospodarczego” sprawdzał stan przeprowadzonych prac. Radnym towarzyszyli mieszkańcy ul. Na Zboczu: Krzysztof Flanz, Teresa Celej i radna Elżbieta Kowalska-Matuszewska. Stwierdzono poprawę komfortu i bezpieczeństwa pieszych, jednocześnie spisano kilka niedoróbek, które wskażemy GZDiZ do poprawy. Nie stwierdzono natomiast naprawy zjazdu dla wózków, Zarząd będzie negocjował jego remont. Mieszkańcy przekazali prośbę o ustawienie dwóch ławek w środkowej i górnej części schodów.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał