Dobiega końca realizacja inwestycji przy ul. Wyczółkowskiego  57. Planowany termin oddania nowej kamienicy do użytku to czerwiec 2022 roku. W miejscu niszczejącego budynku powstała nowa, składająca się z 6 apartamentów kamienica. Niewątpliwie teren ten nabrał walorów estetycznych, zastanawia zatem jak inwestor zadba o najbliższe otoczenie.

W wyniku prowadzonych prac zniszczeniu uległa zarówno infrastruktura piesza, jak i drogowa. Sprzęt ciężki jakiego użyto podczas realizacji inwestycji w zdecydowanym stopniu nadwyrężył i tak już nadszarpniętą zębem czasu ul. Wyczółkowskiego oraz chodniki do niej przylegające, zarówno po stronie inwestycji jaki i po przeciwległej. Połamane płyty chodnikowe i krawężniki, uwypuklone studzienki, zdewastowana wyspa stanowiąca przejście dla pieszych to bezpośrednie otoczenie inwestycji. Podczas spotkania z przedstawicielami Miasta, Zarząd Dzielnicy Siedlce uzyskał informację, iż umowa z inwestorem zobowiązuje go do odtworzenia infrastruktury pieszej i drogowej wyłącznie na odcinku realizacji inwestycji, tj. długości działki, na której wybudowana została kamienica. A co ze starym otoczeniem… Aktualne prace skutecznie utrudniają poruszanie się pieszych – inwestor nie zapewnił właściwej przestrzeni dla pieszych i nawierzchni.

Należy jednak podkreślić, iż na początku realizacji inwestycji wykonana została naprawa schodów przylegających bezpośrednio do działki, które uległy zniszczeniu, osunięciu na skutek głębokich wykopów wykonanych na terenie budowy.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że w raz z nowymi mieszkańcami przybędzie nowych uczestników ruchu i ich pojazdów. Wydaje się, że temat uregulowania ruchu w tym miejscu stanie się priorytetowy, a Miasto w miejsce pomysłu budowy ronda zaproponuje inne, skuteczne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. 

Pozostaje nadzieja, że stare otoczenie jest równie ważne jak nowa inwestycja.

Karolina Motyka