Prowadzony aktualnie remont nawierzchni ulic Nad Jarem i Brukowej (w tym instalacji burzowej) w ramach „Programu Modernizacji Chodników” co chwilę przysparza mieszkańcom trosk i zmartwień. W ostatnim czasie, w bezpośredniej okolicy prowadzonych prac zaczął być odczuwalny fetor podobny do tego, jaki wydzielają fekalia.

Zaniepokojony sprawą mieszkaniec ul. Nad Jarem odkrył, że do studzienki zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Skarpowej i Nad Jarem wartkim nurtem wpływa najprawdopodobniej strumień ścieków, którego opary wydostają się przez kratki instalacji burzowej i roznoszą się po okolicy. Zarząd Rady Dzielnicy niezwłocznie zorganizował wizytę gospodarczą, gdzie w towarzystwie zgłaszającego sprawę p. Grzegorza dokonano otwarcia klapy studzienki, do której rzeczywiście napływały ścieki. Smród nie pozostawiał wątpliwości, z czym mamy do czynienia i tylko z jednej rury (od strony Suchanina) napływała ciągłym strumieniem cuchnąca ciecz, gdy pozostałe nie doprowadzały wody.

Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do Gdańskich Wód i Saur Neptun Gdańsk. W odpowiedzi przesłanej przez pana Pawła Urbaniaka koordynatora ds. optymalizacji działań eksploatacyjnych SNG S.A. czytamy: …. informujemy, że służby SNG S.A. przeprowadziły kontrolę szczelności w rejonie wskazanej studni kanalizacji sanitarnej. W wyniku podjętych działań wykryto niedozwolone połączenie pomiędzy wskazanymi studniami: kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. W dn. 09.03.2022 służby SNG S.A. dokonały rozłączenia od strony studni kanalizacji sanitarnej.

Należy pochwalić działania mieszkańca, który nie czekając na interwencję radnych, sam podjął działania oraz szybką reakcję firmy Saur Neptun Gdańsk S.A., która niezwłocznie podstawiła specjalistyczną ekipę do zbadania sprawy. Wypada mieć nadzieję, że podłączenie ścieków zostało solidnie zaczopowane i śmierdzący problem się nie powtórzy.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał