Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Wojciech Widzicki informuje o posiedzeniu zarządu, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ul. Kartuskiej 63 – 65. Poniżej porządek obrad posiedzenia Zarządu Rady Dzielnicy Siedlce.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie wniosków budżetowych złożonych do realizacji.
  3. Omówienie bieżących spraw Zarządu (m.in. ul. Zakopiańska, ul. Brukowa, ul. Skarpowa).
  4. Omówienie statusu rozmów z Prof. dr Witoldem Pawłem Burkiewiczem dotyczących realizacji inwestycji w Parku Emaus oraz na Winnej Górze.  
  5. Omówienie kwestii organizacji konsultacji społecznych w zakresie ustalenia jednego kierunku ruchu pojazdów przy ul. Zakopiańskiej.
  6. Omówienie kwestii dyżurów Radnych Dzielnicy Siedlce.
  7. Omówienie kwestii wydruku wniosków przyjętych do realizacji przez Zarząd Dzielnicy.    
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad

Wojciech Widzicki

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Siedlce