W związku z zakończeniem prac budowlanych na ulicach Nad Jarem, Brukowej i Zakosy, w dniu 28 kwietnia został zorganizowany przegląd techniczny wykonanych prac. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i wykonawcy Eurovia S.A. Zarząd Rady Dzielnicy reprezentował radny Mirosław Koźbiał.

W trakcie przeglądu stwierdzono kilkanaście niedoróbek, między innymi:

  • źle wykonanie połączenia nowych odcinków ulic i chodników ze starymi,
  • niestarannie wykonane fugowanie kostki kamiennej,
  • zastosowanie zbyt małych kostek kamiennych,
  • uszkodzenia i niedopasowanie krawężników,
  • luźne, źle spasowane lub połamane płytki chodnikowe,
  • niestaranne wykonanie obróbek zaworów wodnych,
  • nakazano uzupełnienie brakujących elementów betonowych i drewnianych palisad,
  • nakazano wykonanie brakujących obróbek na styku chodnik i ogrodzenie przy kilku posesjach na ul. Brukowej,
  • wskazano konieczność poprawy spasowania studzienek kanalizacyjnych i technicznych z płytkami chodnikowymi,
  • nakazano wycięcie wystającego kabla na ul. Brukowej 3.

Zarząd Dzielnicy wnioskował o przełożenie  wraz z wymianą połamanych płyt zniszczonego chodnika na ul. Zakosy, na odcinku od ronda do ul. Brukowej wraz z wypełnieniem zaprawą betonową dziur pomiędzy płytami JOMB na styku ulic Zakosy i Brukowej.

Wykonawca otrzyma od DRMG kilka dni na usunięcie nieprawidłowości, po czym nastąpi odbiór końcowy. Jeżeli  mieszkańcy mają jakieś uwagi, spostrzeżenia, które należy przekazać wykonawcy, Zarząd prosi o przesyłanie ich do Rady Dzielnicy w terminie 7 dni od publikacji tego materiału. Przekażemy sprawę w odpowiednie ręce. Proszę pamiętać, że inwestycja jest objęta pięcioletnią gwarancją.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał