Zarząd Dzielnicy spotkał się w ubiegłym tygodniu z inspektorkami ds. utrzymania zieleni GZDiZ, Panią Darią Olkowską i Panią Edytą Reguła w sprawie planowanej rewitalizacji skweru przy ul. Wyczółkowskiego.

Przypomnijmy, radni dzielnicowi przekazali kwotę 55.410,00 zł na skwer przy ul. Ciasnej. Ze względu na planowaną w tym miejscu inwestycję miejską (budowa podziemnego zbiornika retencyjnego), realizacja nie mogła dojść do skutku. W związku z powyższym środki zostały przekierowane na realizację zadania przy ul. Wyczółkowskiego.

W Zieleńcu planowane są prace związane z budową nowych alejek spacerowych (w części z kostki brukowej, w części z materiału żwirowo- gliniastego), wykonaniem dwóch klombów kwiatowych oraz uzupełnieniem nasadzeń roślinności. Aktualnie całość prac jest szacowana na kwotę 74.980,00 zł. W wyniku ustaleń poczynionych podczas spotkania oraz mając na względzie dynamikę cen na rynku, ostateczny koszt musi zostać jeszcze poddany analizie. Jeden z deweloperów zobowiązał się do wsparcia inwestycji poprzez zakupu materiałów budowlanych. Dla realizacji inwestycji niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków. W tym miejscu zwracamy się z apelem do mieszkańców i działających na Siedlcach firm, o wsparcie finansowe tej inicjatywy, np. poprzez zakup materiałów budowlanych lub zieleni.

Największym kosztem jest budowa alejek i klombów oraz utylizacja starych połamanych krawężników. Zarząd prowadzi negocjacje z GZDiZ, żeby do ich budowy wykorzystać między innymi bruk i kamienne krawężniki, które w ostatnim czasie masowo wywożono z remontowanych ulic, np. Wesołej, Zakopiańskiej czy Nad Jarem.

Zarząd Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał