W czerwcu odbyły się dwa spotkania robocze Zarządu Dzielnicy z przedstawicielami GZDiZ na Winnej Górze. Oba dotyczyły dalszego zagospodarowania tego terenu, na który Rada Dzielnicy przeznaczyła ponad 125 tys. zł z budżetu dzielnicowego. Kolejne środki w wysokości 120 tys. zł będą pochodziły z Budżetu Obywatelskiego edycja 2022, w ramach zwycięskiego projektu „Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego „Winna Góra” w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE”.

Planowane prace przewidują oczyszczenie oraz wyposażenie niezagospodarowanego aktualnie fragmentu „Winnej Góry”, wykonanie ścieżki krajobrazowej łączącej dwie istniejące w terenie polany widokowe w tym: ścieżki gruntowej oraz drewnianego chodnika nadwieszonego i podestami w miejscach o dużych spadkach terenu, oraz schodów terenowych z poręczami dojścia do dolnej polanki. Formowanie drzew i krzewów w celu uporządkowania, powiększenia i uatrakcyjnienia terenu oraz otwarcia widoków na trasie ścieżki krajobrazowej w tym poszerzenia widoków z istniejących polanek. Wyposażenie 2 polanek widokowych w siedziska drewniane, ławy biesiadne i pergole ozdobne. Posadzenie krzewów ozdobnych w terenie jak też pnączy na pergolach ozdobnych. Wyposażenie terenu w kosze na śmieci. Wykonanie systemu oznakowani w tym tablicy informacyjno-edukacyjnej ze zdjęciami oraz opisami zasobów przyrodniczych terenu. Planowana jest również budowa ogólnie dostępnego grilla, przebudowa dojścia na górę oraz przebudowa schodów. Konieczne jest usunięcie powalonego kasztana, przecinka chaszczy oraz uschniętych drzew zasłaniających panoramę na Gdańsk.

Uczestnicy spotkania szukali możliwości wjazdu na Winną Górę dla koparki, rozdrabniarki do gałęzi oraz samochodów, które będą musiały zwieźć tony zalegających tam śmieci oraz gałęzi. Ukształtowanie terenu nie daje możliwości dojazdu. Jedyne miejsce jest od strony garaży, ale na drodze stoi stara zaniedbana świetlica ogródków działkowych ROD Mickiewicza oraz opuszczony garaż, za którym okresowo powstaje dzikie wysypisko śmieci. Ponieważ teren ten nie cieszy się dobrą sławą (przez większość roku jest to stały punkt zborny amatorów spożywania alkoholu pod chmurką), rozważa się możliwość odzyskania tej działki przez miasto i wykonania wygodnego dojazdu dla sprzętu na górę, w tym budowę nowych wygodnych schodów.

Rada Dzielnicy Siedlce

fot: Mirosław Koźbiał