Zarząd Dzielnicy Siedlce: Wojciech Widzicki, Mirosław Koźbiał i Karolina Motyka, skuteczni i nieustępliwi w działaniu o interesy dzielnicy. Za nami kolejny sukces. Dzięki naszym intensywnym działaniom, przed kilkunastoma  minutami zniknął problematyczny kiosk przy ul. Kartuskiej. Nie wiemy, czy rozwiąże to problem bytowania dotkniętych problemem alkoholowym na naszej dzielnicy, czy tylko przesunie go w inne miejsce. Sprawę będziemy na bieżąco monitorować, liczymy na współpracę mieszkańców Siedlec.

Dziękujemy urzędnikom i dzielnicowemu za wzorową współpracę i szybką reakcję na nasze zgłoszenie.

Zarząd Dzielnicy Siedlce

Fot. Mirosław Koźbiał