Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 15 lutego 2016r. na godzinę 17:30 zwołał obrady VI sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to pierwsza sesja w 2016 roku. Tym samym zapraszamy wszystkich Radnych Dzielnicy oraz zainteresowanych mieszkańców na udział w obradach najbliższej sesji. Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad budżetem Rady Dzielnicy Siedlce na 2016 rok oraz podjęcie stosownej uchwały...

Na sesji przedstawione zostaną propozycje mieszkańców do planowanego budżetu, które przesyłane są w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Wszyscy radni będą mieli możliwość zgłoszenia własnych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. Na koniec przedstawiona zostanie informacja Zarządu Dzielnicy o realizacji bieżących zadań. Obrady zaplanowanej sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.