Zarząd Dzielnicy nie ustaje w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na Siedlcach. W czwartek 8 grudnia przewodniczący zarządu Wojciech Widzicki i jego zastępca Mirosław Koźbiał w towarzystwie radnego miejskiego Piotra Gierszewskiego spotkali się z komendantem Komisariatu VIII Policji nadkom. Jackiem Domagałą i naczelnikiem wydziału prewencji asp. sztab. Mirosławem Turzyńskim. W trakcie 1,5-godzinnego spotkania omówiono palące problemy, które w ostatnim czasie dotykały Siedlce, a o których pisaliśmy 30 października. Wybraliśmy poniższe, które będą przedmiotem szczególnej troski stróżów prawa:  

  1. kradzieże i akty wandalizmu w różnych częściach dzielnicy,
  2. wypalanie kabli na górce na Emaus (za pawilonami),
  3. spożywanie alkoholu połączone z zakłócaniem spokoju i porządku w okolicach sklepów monopolowych, ogródków działkowych i na placach zabaw,
  4. bezdomni włamujący się do dzielnicowych pustostanów, którzy zakłócają spokój okolicznych mieszkańców,
  5. grasujący na pograniczu Siedlec i Chełmu ekshibicjonista i mężczyzna, który zaatakował księży w kościele św. Franciszka,
  6. nieoznakowani i nieoświetleni rowerzyści, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego i zagrażają pieszym poruszającym się wzdłuż ul. Kartuskiej.

Radni prosili o zorganizowanie regularnych partoli pieszych i zwiększenie liczby patroli samochodowych. Ustalono, że od stycznia wracamy do spotkań z dzielnicowymi w trakcie dyżurów radnych. Będą połączone z dyżurem Piotra Gierszewskiego, żeby mieszkańcy mogli uzyskać wsparcie Policji i jednocześnie radnego miejskiego. Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości spotkania się z policjantami w siedzibie Rady Dzielnicy. O terminach spotkań będziemy informowali na bieżąco na naszych mediach.

Przekazujemy prośbę komendanta nadkom. Jacka Domagały o zgłaszanie dzikich koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne. Nie chodzi o pacyfikację ich i wyrzucanie na bruk, tylko o udzielenie pomocy w okrasie zimy i zachęcenie do skorzystania z noclegowni i miejsc, w których będą mogli zjeść ciepły posiłek i znaleźć pomoc medyczną.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał