Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 31 stycznia 2023r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XXIX sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie przy ul. Kartuskiej 63/65. Będzie to pierwsza sesja w 2023 roku. Głównym tematem sesji będzie przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2023.

z poważaniem

Andrzej Nawara

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce