2 marca 2016 roku odbyło się spotkanie w ramach Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Przedstawiony został zbliżający się dużymi krokami program "Rodzina 500+", sposoby składania wniosków czy punkty, w których można tego dokonać. Zaprezentowano koncepcję montażu zamgławiaczy wodnych w różnych punktach miasta. To program pilotażowy, mieszkańcy podczas głosowania internetowego zdecydują o lokalizacji dwóch urządzeń. Przedstawiono statystyki funkcjonowania Rad Dzielnic kadencji 2011-2015 oraz podjęto dyskusję nad przyszłym Budżetem Obywatelskim 2017...

 

Poniżej notatka ze spotkania oraz referowane prezentacje.