W niedzielę, 24 marca 2019 r. w Gdańsku odbyły się wybory do 34 rad dzielnic, w tym na Siedlcach. Każdy wyborca głosował na jedną osobę do rady, a kandydatek i kandydatów na Siedlcach było w sumie 25. W wyborach wzięło udział 15,31% uprawionych do głosowania. Rekordzistą okazał się kandydat Andrzej Nawara, przewodniczący Rady ubiegłej kadencji, uzyskując 371 głosów...

Podczas uroczystej sesji Rady Dzielnicy Siedlce w grudniu 2018r. w siedzibie Domu Sąsiedzkim "Zakopianka", przewodniczący Rady Dzielnicy - Andrzej Nawara podsumowując działalność i osiągnięcia II kadencji Rady, przedstawił frekwencję radnych w sesjach w ciągu ubiegłych czterech lat...

W wyniku prowadzonej w lutym internetowej zbiórki środków na kampanię informacyjną dotyczącą wyborów do Rady Dzielnicy Siedlce, Zarząd Dzielnicy oraz Stowarzyszenie Dla Siedlec zebrały kwotę 425 zł. Pozwoliło to na wyprodukowanie 200 plakatów w formacie A3 oraz 6 banerów reklamowych. Banery zostały wywieszone wzdłuż ulicy Kartuskiej, plakaty zaś zostały wywieszone na całej dzielnicy...

24 marca 2019r. mieszkańcy Siedlec wybiorą swoich nowych Radnych Dzielnicy. Aby przybliżyć wszystkim mieszkańcom dzielnicy osoby kandydatów oraz ich program i wizję na rozwój dzielnicy na kolejne 5 lat, Zarząd Dzielnicy Siedlce postanowił umożliwić to za pośrednictwem strony Rady Dzielnicy. Każdy mieszkaniec ma szansę poznać wszystkich kandydatów, którzy się na to zdecydowali...

Zgodnie z informacją podaną przez Miejską Komisję Wyborczą, w wyborach do Rady Dzielnicy Siedlce przyjętych zostało 25 kandydatów. Tym samym 24 marca 2019r. mieszkańcy Siedlec wybiorą 15 nowych radnych. Zapraszamy kandydatów do zaprezentowania informacji o sobie i swoich programach na stronie internetowej Rady Dzielnicy Siedlce oraz powiązanych mediach społecznościowych...

Zarząd Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzyszenie "Dla Siedlec" mając na celu promocję nadciągających wyborów do Rady Dzielnicy, zwracają się z prośbą o wsparcie kampanii informacyjnej. Im większa frekwencja w wyborach tym większa ilość środków przeznaczonych przez najbliższe 5 lat na działalność nowej Rady Dzielnicy...