Dzień 11 listopada 2016 upłynął na Siedlcach podobnie jak rok temu w patriotycznym nastroju. Po godzinie 9:00 wyruszyła parada mieszkańców dzielnicy ze skweru przy zbiegu ulic Starodworskiej i Kartuskiej. W towarzystwie orkiestry oraz eskorcie Policji parada doszła na Targ Drzewny pod pomnik króla Jana III Sobieskiego. Po drodze złożone zostały kwiaty przy tablicy pamiątkowej Marszałka Józefa Piłsudskiego (budynek Komendy Miejskiej Policji)...

Już po raz szósty Rada Dzielnicy Siedlce zaprasza do wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Głównym punktem dnia będzie jak zwykle Siedlecka Parada Niepodległości. Od początku organizacji wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Marsz rozpocznie się o godzinie 8:45 na skwerze przy rogu ulic Starodworskiej i Kartuskiej. Na mieszkańców czekają również inne ciekawe atrakcje...

W środę, 26 października 2016 obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Spotkanie poświęcone zostało w głównej mierze zbliżającemu się Świętu Niepodległości. Podęto decyzję aby wykorzystać wygraną przestrzeń w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na promocję wydarzenia (więcej o wygranej). Omówione zostały również pozostałe bieżące sprawy...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 8 listopada 2016r. na godzinę 17:00 zwołał obrady X sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Sesja w głównej mierze poświęcona będzie zmianie uchwały budżetowej na rok 2016. W związku z problemami organizacyjnymi, problematycznym okazało się zrealizowanie projektu letniego kina podwórkowego...

Rada Dzielnicy Siedlce oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych zapraszają na cykliczne zajęcia dla dzieci, które odbywają się w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku szkolnym z dzielnicy Siedlce i stanowi ciekawą propozycję na jesienne popołudnia. Dzieci mogą skorzystać z uczestnictwa w warsztatach modelarskich oraz plastycznych...

Po wielu problemach organizacyjnych w ostatnich miesiącach, zaplanowany remont schodów przy ulicach Tarasy oraz Zakopiańskiej w końcu wchodzi w etap realizacji. Zgodnie z otrzymanymi informacjami z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, dla realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zadania polegającego na remoncie schodów, przeprowadzone zostały cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...