W nawiązaniu na odpowiedź z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka na interpelację Michała Hajduka dotyczącej budowy oświetlenia ul. Skrajnej, przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Nawara skierował do z-cy Prezydenta oraz DRMG pismo z prośbą o określenie dokładnego terminu realizacji tej ważnej dla Mieszkańców inwestycji...

Na prośbę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzeja Nawary, Radny Miasta Gdańska - Michał Hajduk, złożył interpelację do Pani Prezydent - Aleksandry Dulkiewicz w sprawie oświetlenia ul. Skrajnej. Odpowiedź przysłał z-ca Prezydenta - Piotr Grzelak w której odpowiada że infrastruktura oświetleniowa powinna być pobudowana do końca 2021 roku...

Rada Dzielnicy Siedlce zachęca do wsparcia akcji, którą na dzielnicy Siedlce prowadzi Stowarzyszenie "Dla Siedlec". Poszukiwane są osoby w wieku 70 lat i więcej, pozostające w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 lub poniżej 70 lat, które znalazły się w szczególnej sytuacji i potrzebują pomocy w dostarczeniu podstawowych produktów, takich jak artykuły spożywcze, czy środki higieny osobistej...

Długo wyczekiwany remont ul. Goszczyńskiego powoli dobiega końca. Niestety, część mieszkańców jest rozczarowana efektami dotychczasowych prac. Przypomnijmy, w ramach prowadzonej inwestycji przewidziano wykonanie brakujących odcinków chodnika, remont odcinków istniejących, regulację niwelety krawężników oraz przebrukowanie pasów nawierzchni wzdłuż krawężnika, w celu poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników. Wartość prac oszacowano na 416 tys. zł...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 21 grudnia 2020r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Siedlce. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny, a także dla zachowania odpowiedniego dystansu sesja odbędzie się w Domu sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Będzie to szósta sesja w 2020 roku...

W sobotni poranek na łamach portalu gdansk.pl ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W naszej dzielnicy zwyciężył projekt anonimowego wnioskodawcy „Park Goszczyńskiego”. Przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu, zdobywając 1466 punktów. W „zielonym” budżecie zwyciężył jedyny projekt zgłoszony przez Panią Annę Górską „ZIELONA ŁAWECZKA”. Kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem...