Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 29 listopada 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie omówienie sytuacji przyszłej działalności budynku po Gimnazjum nr 2 oraz sytuacji drogi wewnętrznej Kartuska 68-126...

Już po raz siódmy Rada Dzielnicy Siedlce zaprasza do wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Głównym punktem dnia będzie jak zwykle Siedlecka Parada Niepodległości. Od początku organizacji wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Marsz rozpocznie się o godzinie 8:45 na skwerze przy rogu ulic Starodworskiej i Kartuskiej. Na mieszkańców czekają również inne ciekawe atrakcje...

Urząd Miejski w Gdańsku ogłosił wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018. Na Siedlcach wybranych zostało aż 5 projektów, przyczyniły się do tego na pewno prowadzone w marcu konsultacje społeczne w siedzibie Rady Dzielnicy, gdzie wspólnie z pomysłodawcami podjęta została próba wypracowania kompromisu co do ilości projektów oraz wysokości przyjętych kosztów...

We wtorek, 29 sierpnia 2017 po raz pierwszy po wakacjach obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Spotkanie poświęcone zostało głównie dyskusji na temat realizacji projektów przyjętych w budżecie Rady Dzielnicy na rok 2017, korespondencji z urzędem miasta i jednostkami podległymi oraz organizacji Święta Niepodległości w listopadzie 2017. Omówiono również sprawy bieżące na dzielnicy...

Chcąc wesprzeć lokalne projekty do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 oraz ich promocję, Zarząd Dzielnicy Siedlce postanowił prezentować za pośrednictwem swoich profili społecznościowych (Facebook i Twitter) poszczególne projekty. Tym samym zachęcamy autorów projektów do przesyłania opisów oraz zdjęć, które zostaną zaprezentowane w kolejności ich przesyłania...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 12 września 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie omówienie organizacji Święta Niepodległości na Siedlcach oraz promocji dzielnicowych projektów do Budżetu Obywatelskiego...