Rada Dzielnicy Siedlce, Rada Rodziców oraz Szkoła Podstawowa nr 58 zapraszają w sobotę 10 czerwca od godziny 10:00 na rodzinny piknik będący okazją na wspólne spędzenie czasu w miłej atmosferze. Na terenie przyszkolnym na przybyłych gości czekało będzie wiele atrakcji, a w specjalnym namiocie Rady Dzielnicy będzie można porozmawiania z przybyłymi Radnymi...

Jak co roku Rada Dzielnicy Siedlce zaprasza na spacery historyczne po Dzielnicy. Spacery prowadził będzie ponownie znany gdański przewodnik - Aleksander Masłowski. Z uwagi na duży obszar dzielnicy, odbędą się znowu dwa spacery. Pierwszy rozpocznie się w sobotę 10 czerwca o godz. 11:00 przy "Dworze" - ul. Kartuska 245...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 13 czerwca 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie zmiana uchwały budżetowej, powołanie członków do Rady Domu Sąsiedzkiego oraz omówienie sytuacji mieszkańców ulicy Legnickiej...

Rada Dzielnicy Siedlce oraz Rada Rodziców, Dyrekcja i Rada Pedagogiczna SP nr 14, a także Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych zapraszają na Festyn Rodzinno-Sąsiedzki, który odbędzie na ternie Szkoły Podstawowej nr 14 w sobotę 3 czerwca 2017 w godz. 11:00 - 15:00. Podczas pikniku będzie można porozmawiania z przybyłymi Radnymi Dzielnicy o sprawach bieżących na dzielnicy...

Rada Dzielnicy Siedlce wraz z Bractwem Przygody ALMANAK - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, zapraszają wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz miasta na imprezę w ramach "Trójmiejskich Gier Parkowych na Orientację". Startujemy w niedzielę 21 maja 2017r. od godz. 10:00 u podnóża i na szczycie Góry Gradowej w Gdańsku...

W siedzibie "Fundacji Świat Wrażliwy" (ul. Kartuska 108/112) ruszyły bezpłatne zajęcia taneczne dla seniorów oraz zajęcia taneczne Zumba dla młodzieży z niepełnosprawnością. Rada Dzielnicy Siedlce w ramach swojego budżetu na rok 2017 dofinansowała wspomniane zajęcia i tym samym zachęca do udziału mieszkańców dzielnicy...