Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Jędrzej Włodarczyk, pozostali członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara oraz wszyscy Radni Dzielnicy Siedlce, niniejszym składają życzenia mieszkańcom naszej dzielnicy, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 25 kwietnia 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie zmiana uchwały budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce na 2017 rok oraz dyskusja w sprawie organizacji Dni Sąsiadów przez Radę Dzielnicy...

We wtorek, 4 kwietnia 2017 obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Spotkanie poświęcone zostało głównie dyskusji na temat realizacji projektów przyjętych w budżecie Rady Dzielnicy na rok 2017 oraz potrzebie modyfikacji uchwały celem przeniesienia środków na inne cele. Omówiono również sprawy bieżące na dzielnicy...

W środę 19 kwietnia oraz czwartek 20 kwietnia 2017r. w godzinach 10:00 - 16:30 w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" odbędzie się VI Turniej Brydża par oraz indywidualny o puchar Rady Dzielnicy Siedlce. Turniej stanowi już stały punkt corocznych wydarzeń na dzielnicy, gdzie lokalni pasjonaci rozgrywek karcianych stają we wspólne szranki...

Działające na Siedlcach "Stowarzyszenie Światło i Cienie" zwróciło się z prośbą o przekazanie mieszkańcom informacji o swojej działalności. Rada Dzielnicy Siedlce tym bardziej ma przyjemność poinformować o wspomnianym stowarzyszeniu, ponieważ są jeszcze wolne miejsca dla osób, których rodziny chciałyby skierować na zajęcia swoich niepełnosprawnych bliskich...

Rada Dzielnicy Siedlce oraz wszystkie organizacje działające w ramach Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka" zapraszają wszystkich mieszkańców, tych dużych jak i tych najmniejszych, na "Sąsiedzkie spotkanie z zajączkiem". Spotkanie zaplanowane zostało na sobotę 8 kwietnia w godzinach 12:00 - 14:00 w "Zakopiance"...