W drugiej połowie grudnia ubiegłego roku, służby miasta Gdańska zainstalowały nowe i estetyczne kosze na śmieci w Parku Bema na Siedlcach. To efekt wieloletnich starań Radnych Dzielnicy, którzy wielokrotnie wskazywali na potrzebę rewitalizacji Parku Bema, w tym wymiany koszy, ławek czy remontu ścieżek spacerowych...

Przez cały grudzień 2016r., dzięki inicjatywie Zarządu Dzielnicy Siedlce, prowadzona była wśród mieszkańców elektroniczna ankieta w sprawie budżetu Rady Dzielnicy. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość oceny projektów z roku 2016 oraz wskazania kierunku w kształtowaniu budżetu na rok 2017. Uzyskane wyniki będą stanowiły cenny materiał do analizy potrzeb mieszkańców dla Radnych dzielnicy przy ustalaniu ostatecznego kształtu uchwały budżetowej na kolejny rok...

Od 2 stycznia 2017r. przez cały rok w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" (ul. Zakopiańska 40) prowadzony jest punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 można dowiedzieć się o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd...

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Jędrzej Włodarczyk, pozostali członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki oraz wszyscy Radni Dzielnicy Siedlce, niniejszym składają życzenia mieszkańcom naszej dzielnicy, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2017 Roku...

Jednym z projektów inwestycyjnych budżetu Rady Dzielnicy na rok 2016 była rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Skarpowej. W sobotę 3 grudnia 2016r. zakończył się montaż zakupionej ze  środków Rady huśtawki oraz drążków gimnastycznych. Odbudowa placu zabaw przy ulicy Skarpowej to efekt wieloletnich starań i determinacji w osiągnięciu celu przez mieszkańców tego rejonu Siedlec...

Radni Dzielnicy Siedlce rozpoczęli prace nad określeniem kształtu przyszłorocznego budżetu Rady. Aby odpowiadał on potrzebom mieszkańców należy poznać ich zdanie na temat dotychczasowych działań oraz planów na przyszłość. Na potrzeby poznania opinii lokalnej społeczności Zarząd Dzielnicy Siedlce opracował ankietę, która będzie cennym materiałem dla Radnych podczas rozdzielania dzielnicowych środków...