Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 10 maja 2016r. na godzinę 17:00 zwołał obrady VII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Zapraszamy wszystkich Radnych Dzielnicy oraz zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach najbliższej sesji. Głównym tematem sesji będzie dyskusja na temat rewitalizacji ulicy Malczewskiego oraz Parku Bema. Gościem specjalnym sesji będzie Radny Miasta Gdańska, Pan Piotr Gierszewski...

Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska realizuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna...

Wraz z nadejściem wiosny wielu mieszkańców przeprowadza remonty mieszkań, co wiąże się z wymianą sprzętu AGD. Dla większości mieszkańców największy problem stanowi pozbycie się zużytej lodówki, pralki czy telewizora. Chcielibyśmy poinformować o możliwości zamówienia bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z mieszkania (łącznie z wyniesieniem). Usługa jest dostępna m.in. w Gdańsku, w tym na naszej dzielnicy...

We wtorek, 12 kwietnia 2016 obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Podczas obecnego posiedzenia Zarządu pod dyskusję poddany został głównie temat dotyczący Strefy Płatnego Parkowania w kontekście planowanych przez Urząd Miasta zmian. Wypracowane zostało stanowisko Zarządu w przedmiotowej sprawie, które przybrało formę postanowienia Zarządu (dostępne tutaj). Omówione zostały również inne bieżące sprawy dzielnicy...

6 kwietnia 2016 odbyło się spotkanie w ramach Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Przedstawione zostało zagadnienie dotyczące zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z planowanym wprowadzeniem od 1 lipca 2016 zbiórki szkła. Omówiono również kwestie dotyczące rozpoczynającego się sezonu rowerowego...

Zgodnie z ustaleniami podczas ostatniego specjalnego dyżuru - konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2017, zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec 18 kwietnia o godz. 18:00 na spotkanie, gdzie wspólnie omówimy wszystkie dotychczas zaproponowane projekty oraz dokonamy oficjalnych zgłoszeń. Razem postaramy się ostatecznie oszacować koszty projektów aby maksymalnie wykorzystać kwotę przysługującą naszej dzielnicy...