Zbliżający się koniec roku to okres podsumowania kilku spraw, o których informowaliśmy Państwo w na naszej stronie. Jedną z nich jest remont podwójnego ciągu schodów łączących ulicę Zakosy i Wieniawskiego, o który wnioskowała mieszkanka Siedlec, Pani Agnieszka Pieniążek. Dzięki wsparciu pracowników Gdańskiego Zarządu Dróg z Zieleni Pani Anny Bobrowskiej z Działu Infrastruktury i Remontów oraz Pana Kamila Bielskiego z Działu Utrzymania Dróg, na początku jesieni udało się przeprowadzić remont małych schodów...

W nawiązaniu na odpowiedź z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka na interpelację Michała Hajduka dotyczącej budowy oświetlenia ul. Skrajnej, przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Nawara skierował do z-cy Prezydenta oraz DRMG pismo z prośbą o określenie dokładnego terminu realizacji tej ważnej dla Mieszkańców inwestycji...

Na prośbę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzeja Nawary, Radny Miasta Gdańska - Michał Hajduk, złożył interpelację do Pani Prezydent - Aleksandry Dulkiewicz w sprawie oświetlenia ul. Skrajnej. Odpowiedź przysłał z-ca Prezydenta - Piotr Grzelak w której odpowiada że infrastruktura oświetleniowa powinna być pobudowana do końca 2021 roku...

Rada Dzielnicy Siedlce zachęca do wsparcia akcji, którą na dzielnicy Siedlce prowadzi Stowarzyszenie "Dla Siedlec". Poszukiwane są osoby w wieku 70 lat i więcej, pozostające w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 lub poniżej 70 lat, które znalazły się w szczególnej sytuacji i potrzebują pomocy w dostarczeniu podstawowych produktów, takich jak artykuły spożywcze, czy środki higieny osobistej...

Długo wyczekiwany remont ul. Goszczyńskiego powoli dobiega końca. Niestety, część mieszkańców jest rozczarowana efektami dotychczasowych prac. Przypomnijmy, w ramach prowadzonej inwestycji przewidziano wykonanie brakujących odcinków chodnika, remont odcinków istniejących, regulację niwelety krawężników oraz przebrukowanie pasów nawierzchni wzdłuż krawężnika, w celu poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników. Wartość prac oszacowano na 416 tys. zł...