Radni dzielnicy Siedlce, wspólnie z zastępcą prezydent Gdańska Piotrem Grzelakiem i Alainem Mompertem - konsulem honorowym Francji na Pomorzu oraz mieszkańcy Siedlec i Aniołków złożyli kwiaty na Wojskowym Cmentarzu Francuskim, przy ul. Powstańców Warszawskich. W środę, 14 lipca przypadała 5 rocznica zamachu w Nicei, miasta partnerskiego Gdańska, w którym śmierć poniosło 87 osób...

Szanowni Państwo, przekazujemy komunikat Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska dot. zmian w organizacji ruchu na ul. Zakopiańskiej: We wtorek, 13 lipca w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Zakopiańskiej. Planowane jest zamknięcie jednego pasa jezdni ul. Zakopiańskiej, na odcinku od posesji nr 34 do skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego (kierunek centrum)...

W środę 14 lipca przypada 5 rocznica tragicznego w skutkach zamachu terrorystycznego w Nicei, miasta partnerskiego Gdańska. Radni Dzielnicowi wraz z władzami miasta reprezentowanymi przez Wiceprezydenta Piotra Grzelaka uczczą to wydarzenie w środę 14.07 o godzinie 11:15 na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na Siedlcach, przy ul. Powstańców Warszawskich 25...

Rozpoczęty „po cichu”, bez powiadamiania Rady Dzielnicy, długo wyczekiwany remont ul. Nad Jarem, niedługo po rozpoczęciu okazał się kolejnym rozczarowaniem, wręcz spektakularną klapą. Czy możemy mówić tu o pechu, który prześladuje mieszkańców Siedlec przy realizowanych na terenie dzielnicy inwestycjach, czy po prostu jakość projektów i wykonawstwa w Gdańsku jest aż tak niska, że mamy do czynienia z całkowitą zapaścią standardów?

Przeprowadzony w ubiegłym roku w ramach BO 2018 generalny remont schodów łączących ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich szybko okazał się rozczarowaniem. Tynk na murkach oporowych przetrwał zaledwie kilka miesięcy. Problem zauważył i zgłosił do DRMG jako reklamację radny Jakub Wojciechowski...

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie doszedł do skutku zaplanowany na wtorek 22 czerwca 2021r. spacer gospodarski po Siedlcach z udziałem prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. W trakcie zaplanowanego na 1,5 godziny spotkania miały zostać poruszone poniższe sprawy..