Od pewnego czasu Rada Dzielnicy Siedlce postawiła sobie za jeden z priorytetów oczyszczenie dzielnicy z porzuconych samochodów, które zaśmiecają naszą okolicę. Stanowią one także potencjalne zagrożeniem dla dzieci bawiących się w ich okolicy. Dlatego Zarząd Dzielnicy Siedlce przy przy współpracy ze Strażą Miejską w Gdańsku podjął działania w celu wyeliminowania tego problemu...

Siedziba Rady Dzielnicy Siedlce służy Radnym oraz mieszkańcom już 5 lat, rok temu rozpoczęła się druga kadencja Rady. Niestety po taki długim okresie czasu pomieszczenia Rady wymagają odświeżenia. Pomysł remontu pojawił się już w listopadzie ubiegłego roku, w marcu Zarząd Dzielnicy Siedlce wystąpił oficjalnie do Urzędu Miasta Gdańska z prośbą o odświeżenie pomieszczeń...

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 do realizacji wybrany został przez mieszkańców Siedlec w zeszłym roku projekt "Remont schodów - ul. Zakopiańska i Tarasy" opiewający na kwotę 125.000,00 zł (uzyskał 1563 głosów). Rada Dzielnicy Siedlce otrzymała informację od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, że do 30 maja 2016 zaplanowany jest termin opracowania dokumentacji projektowej...

W ogłoszonym w kwietniu przez Dziennik Bałtycki plebiscycie "DZIELNICE NA MEDAL!", Rada Dzielnicy Siedlce zajęła 3 miejsce - brązowy medal :-) W dzisiejszym wydaniu gazety opisane zostały zwycięskie Rady oraz Przewodniczący Zarządów, po trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach z podziałem na Gdańsk i Gdynię. Za zajęcie 3 miejsca, naszej Radzie będzie przysługiwało pół strony w jednym z najbliższych wydań gazety...

W ramach inicjatywy Rady Dzielnicy Siedlce "Sprzątanie po psie" pod koniec ubiegłego roku odbył się konkurs plastyczny z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Dzieci biorące udział w akcji przygotowały piękne plakaty zachęcające właścicieli piesków do sprzątania po swoich pupilach. Obecnie na dzielnicy rozprowadzane są ulotki oraz plakaty propagujące akcję sprzątania po psach...