Za nami kolejne spotkanie z historią Dzielnicy Siedlce w ramach cyklu Spacerów historycznych. Uczestnicy niedzielnego spotkania mieli okazję poznać ciekawostki prawej pierzei dzielnicy, którymi podzielił się Pan Piotr Mazurek, przewodnik i historyk Muzeum "Strefa Historyczna WMG" oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska...

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Wojciech Widzicki informuje o posiedzeniu zarządu w dniu 07.12.2021 o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Kartuskiej 63 – 65. Poniżej porządek obrad posiedzenia Zarządu Rady Dzielnicy Siedlce...

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce - Joanna Sobańska informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 o godzinie 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Budżetowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ulicy Kartuskiej 63 - 65...

Przekazujemy dobre wiadomości z ul. Legnickiej. Firma Yareal Polska, która planuje zbudować na jej końcu luksusowe osiedle apartamentowe, podpisała porozumienie z Ambasadą Francji w sprawie użyczania zaplecza i rezerw terenu Wojskowego Cmentarza Francuskiego w Gdańsku Siedlcach pod budowę drogi technicznej na czas trwania budowy. Porozumienie to łagodzi konflikt dewelopera z mieszkańcami i daje nadzieję na lepsze relacje w przyszłości.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 9 grudnia 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XXII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to ósma sesja w 2021 roku. Głównym tematem sesji będzie zmiana uchwały budżetowej na rok 2021 oraz omówienie zasad konsultacji społecznych dotyczącego budżetu Rady Dzielnicy na rok 2022...