Rada Dzielnicy Siedlce niniejszym ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Dzielnicy na 2016 rok. Każdy mieszkaniec naszej dzielnicy ma możliwość zadecydować jaki projekt w bieżącym roku zostanie zrealizowany. Najpotrzebniejsze zgłoszone projekty zostaną poddane analizie i po przegłosowaniu na lutowej sesji Radny Dzielnicy, włączone do Budżetu Dzielnicy na obecny rok. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 12 lutego...

Zgodnie z planem, 11 stycznia 2016 roku o godzinie 17:00, rozpoczęło się uroczyste otwarcie nowo powstałego Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka". Powstanie tego miejsca to efekt wieloletniej pracy wielu organizacji oraz osób. Po 4 latach starań w końcu się udało! Organizatorami otwarcia były organizacje, które będą animowały działalność Domu Sąsiedzkiego: Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, Stowarzyszenie „Dla Siedlec”, Towarzystwo Przyjaciół Sportu i Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych. W uroczystości otwarcia uczestniczył m.in. Prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz...

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Jędrzej Włodarczyk, pozostali członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki oraz wszyscy Radni Dzielnicy Siedlce, niniejszym składają życzenia mieszkańcom naszej dzielnicy, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Oby wspólne działania na rzecz naszej wspólnej dzielnicy były w przyszłym roku jeszcze lepsze...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 24 listopada 2015r. na godzinę 17:00 zwołał obrady V sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Tym samym zapraszamy wszystkich Radnych Dzielnicy oraz zainteresowanych mieszkańców na udział w obradach najbliższej sesji. Podczas obrad poruszone zostaną sprawy regulaminu Rady Dzielnicy, który po wprowadzonych poprawkach zostanie poddany pod głosowanie w formie uchwały. W planach jest również podjęcie uchwały w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej wzdłuż ulicy Kartuskiej. Pod dyskusję poddana zostanie kwestia zmiany siedziby Rady Dzielnicy...

Dzień 11 listopada 2015 upłynął na Siedlcach w patriotycznym nastroju. Po godzinie 9:00 wystartowała parada mieszkańców naszej dzielnicy ze skweru przy zbiegu ulic Starodworskiej i Kartuskiej. W towarzystwie orkiestry oraz eskorcie Policji parada dumnie doszła na Targ Drzewny pod pomnik króla Jana III Sobieskiego. Po drodze złożone zostały kwiaty przy tablicy pamiątkowej Marszałka Józefa Piłsudskiego (budynek Komendy Miejskiej Policji). Pod pomnikiem Jana III Sobieskiego złożono również kwiaty oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie. Siedlecka Parada dołączyła do Gdańskiej Parady Niepodległości kontynuując przemarsz ulicami Gdańska...