Graficiarze, którzy od kilku miesięcy dewastują siedleckie elewacje, znali drogowe i skrzynki elektryczne rozszerzają obszar działania. Znane wszystkim mieszkańcom Siedlec znaki ZKP pojawiły się w Śródmieściu, Jasieniu, Wrzeszczu i Letnicy. Na Siedlcach kilka dni temu pomalowano dawny zieleniak na ul. Wieniawskiego...

Rada Dzielnicy Siedlce, Dom Sąsiedzki "Zakopianka" oraz Gdański Archipelag Kultury zapraszają na imprezę rodzinną z cyklu "Mobilny Dom Kultury". Ideą Mobilnego Domu Kultury jest dostarczenie oferty kulturalno-edukacyjnej do dzielnic, gdzie brakuje funkcjonujących na stałe placówek kulturalnych. Propozycja ta skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży w celu urozmaicenia okresu wakacyjnego i uatrakcyjnienia oferty spędzania czasu wolnego...

Zarząd Dzielnicy Siedlce otrzymał odpowiedź Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku na pismo z dnia 06.07.2020 r. w sprawie problemów z parkowaniem i mijaniem się pojazdów na ul. Legnickiej na Siedlcach. „Oznakowanie miejsc postojowych w pełnym zakresie oznakowaniem pionowym i poziomym jest stosowane przede wszystkim w obszarach gdzie funkcjonuje Strefa Ograniczonego Postoju oraz Strefa Płatnego Parkowania, zwana dalej SPP...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 3 września 2020r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny miejsce spotkania może się zmienić. O zmianie miejsca Przewodniczący Rady będzie informował każdego Radnego Dzielnicy telefonicznie. Będzie to czwarta sesja w 2020 roku...

Zarząd Dzielnicy Siedlce spotkał się z kierownictwem Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, celem omówienia najważniejszych spraw dotyczących infrastruktury na naszej dzielnicy. W spotkaniu udział wzięli Panowie: Marcin Dawidowski (Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych), Bernard Nalewajko (Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych), Wojciech Kruczkowski (Kierownik Referatu Inwestycji Liniowych) oraz Radni Miejscy: Anna Golędzinowska (inicjatorka spotkania) i Michał Hajduk. Radę Dzielnicy reprezentowali: Brygida Folkmann-Banaszak, Andrzej Nawara, Andrzej Wardziak i Mirosław Koźbiał...

Czy na ulicy Zakopiańskiej mieszkańcy zostaną pozbawieni możliwości parkowania swoich samochodów? Niestety to może niebawem okazać się smutną prawdą.  Aktywiści ze  stowarzyszeń: Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Lepszy Gdańsk, Piesza Polska oraz Instytut Metropolitalny złożyli uchwałę obywatelską "Bezpiecznie po Gdańsku" z postulatami utworzenia nowych tymczasowych przejść dla pieszych i poszerzenia chodników przynajmniej do 2,5 metra, tak, by piesi mogli mijać się w odległości 2 metrów, kosztem miejsc parkingowych na chodnikach...