Przeprowadzony w ubiegłym roku w ramach BO 2018 generalny remont schodów łączących ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich szybko okazał się rozczarowaniem. Tynk na murkach oporowych przetrwał zaledwie kilka miesięcy. Problem zauważył i zgłosił do DRMG jako reklamację radny Jakub Wojciechowski...

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie doszedł do skutku zaplanowany na wtorek 22 czerwca 2021r. spacer gospodarski po Siedlcach z udziałem prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. W trakcie zaplanowanego na 1,5 godziny spotkania miały zostać poruszone poniższe sprawy..

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce Andrzej Nawara poślubił wczoraj (19.06.2021) Karolinę Pelplińską. Panna młoda pochodzi z sąsiedniego Wzgórza Mickiewicza. Młoda para powiedziała sobie sakramentalne „tak” w kościele św. Franciszka z Asyżu na Emaus, historycznej części Siedlec. Ślub pobłogosławił proboszcz parafii, ks. kanonik Jacek Tabor...

Rada Dzielnicy Siedlce otrzymała od Prezydent Miasta Gdańska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa ul. Malczewskiego w Gdańsku”, czyli remoncie ulicy. Po analizie dokumentu radnych zaniepokoiły trzy sprawy...

Dobiega końca przebudowa podziemnej sieci wodociągowej w ciągu ulic Zakopiańskiej i Skarpowej. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec czerwca. Celem inwestycji, realizowanej przez GIWK, ale wykonywanej przez Zakład Usług Komunalnych z Żukowa jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Siedlec. Koszt oszacowano na 1 628 391,61 PLN brutto...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 10 czerwca 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Siedlce. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny, a także dla zachowania odpowiedniego dystansu sesja odbędzie się w Domu sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Będzie to trzecia sesja w 2021 roku...