Rada Dzielnicy z satysfakcją zawiadamia, że udało się przekonać magistrat do modyfikacji oznakowania poziomego jezdni na wylocie ul. Malczewskiego w ul. Pohulanka, co zaowocowało namalowaniem tamże linii podwójnie ciągłej. Odmalowane także pobliskie przejście dla pieszych. Od lat, wielokrotnie, mieszkańcy zgłaszali nam, a my do miasta, że parkujące w tym miejscu pojazdy blokują ruch, momentami czyniąc go niemożliwym, szczególnie podczas porannego szczytu...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 9 września 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to czwarta sesja w 2021 roku. Głównym tematem sesji będzie wybór inwestycji priorytetowej, zmiana uchwały dotyczącej zmiany nazwy parku Siedlce oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącej Zarządu dzielnicy Siedlce...

W piątkowe popołudnie pod prywatną szkołę „Sokrates” przy ul. Zakopiańskiej przyjechał jeden zastęp straży pożarnej oraz pięć zespołów policji w trzech radiowozach i dwóch furgonach. Skierowane w to miejsce siły zapowiadały grubszą sprawę. Policjanci przekazali jedynie ogólną informację, że podczas prowadzonych na terenie szkoły prac ziemnych natrafiono na niewybuch, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej...

W czwartek 22 lipca Siedlce odwiedziła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Spacer gospodarczy rozpoczął się w Parku Siedlce, następnie był kontynuowany ulicami Zakopiańską, Tarasy, Ciasną, Malczewskiego i zakończył się na ul. Kościelnej. Radę Dzielnicy reprezentowali radni: Brygida Folkmann-Banaszak, Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Joanna Sobańska, Lucyna Karczewska, Andrzej Nawara, Wojciech Widzicki, Andrzej Wardziak i Mirosław Koźbiał...

Trzy sympatyczne młode gdańszczanki z Siedlec zdecydowały się spróbować swych sił w biznesie. Zamiast siedzieć bezproduktywnie przed komputerem czy telefonem, dziewczyny postanowiły rozkręcić interes z napojami chłodzącymi, żeby dorobić sobie do kieszonkowego w czasie wakacji. Przygotowały pyszną lemoniadę, którą sprzedają koło szkoły na ul. Skarpowej lub na ul. Zakopiańskiej...