Wały Jagiellońskie 1, w przeszłości pod tym adresem swoją siedzibę miało Generalkommando Garnizonu Pruskiego w Gdańsku, urzędował tam Wysoki Komisarz Ligi Narodów w okresie Wolnego Miasta Gdańska a latach 1957–1995 rezydował Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. Obecnie w budynku obraduje Rada Miasta Gdańska oraz gościnnie Rada Dzielnicy Siedlce...

Ponieważ w kraju nadal obowiązują zakazy gromadzenia się w związku z koronawirusem, nie mogliśmy przeprowadzić sesji w siedzibie Rady Dzielnicy.

Sesję prowadził Przewodniczący RDS Andrzej Nawara, porządek obrad obejmował:

  1. odczytanie protokołu z X sesji Rady — Przewodniczący Andrzej Nawara,
  2. przekazanie przez Przewodniczącą Zarządu RDS Brygidę Folkmann-Banaszak oraz Radnego Andrzeja Wardziaka informacji z prac Zarządu Dzielnicy wraz z omówieniem sprawach bieżących,
  3. odczytanie sprawozdań za rok 2019:
  • Komisji Rewizyjnej – Radna Joanna Sobańska,
  • Komisji Budżetowej – Radny Wojciech Widzicki,
  • Komisji Infrastruktury – Radna Karolina Motyka,
  • Komisji Społecznej (komisja nie złożyła sprawozdania).

Radny Wojciech Widzicki odniósł się do sprawy niezłożenia sprawozdania przez Komisję Społeczną oraz braku podjęcia jakichkolwiek działań w ostatnim roku. Zaproponował, aby członkowie komisji rozważyli możliwość zmiany przewodniczącego lub rozwiązali komisję w przypadku braku woli pracy, lub pomysłów na działanie.

     Ostatnim punktem sesji były wolne wnioski, gdzie poruszono następujące sprawy:

  • Przewodniczący RDS Andrzej Nawara zapoznał radnych z pismem do Wydziału Rozwoju Społecznego UM w sprawie nieokreślonego statusu Domu Sąsiedzkiego oraz pozyskania finansowania,
  • Przewodnicząca Zarządu RDS Brygida Folkmann-Banaszak poruszyła zagadnienia związane z tegoroczną edycją Budżetu Obywatelskiego,
  • Radny Mirosław Koźbiał wskazał potrzebę większego zaangażowania radnych miejskich w sprawy dzielnicy,

Radna Karolina Motyka wskazała konieczność zgłoszenia do Urzędu Miejskiego nowej Bazy Priorytetów Inwestycyjnych na lata 2020-2021 oraz konieczność wypracowania wewnętrznych procedur postępowania w przypadku prowadzenia spraw spływających od mieszkańców i przekierowanych do urzędników.