Dnia 9 kwietnia 2015 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady. Inauguracyjną sesję rozpoczął i początkowo poprowadził Radny Miasta Gdańska - Pan Piotr Dzik. Na wstępie omówione zostały sprawy regulaminowe wynikające ze Statutu Dzielnicy. W dalszej kolejności powołana została Komisja Skrutacyjna, która czuwała nad porządkiem przeprowadzonych w dalszej części wyborach wewnętrznych Rady. W wyniku tajnych wyborów, spośród Radnych wybrani zostali Przewodniczący Rady Dzielnicy, Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy...

W wyniku przeprowadzonych wyborów następujące osoby wybrane zostały na poniższe stanowiska w kadencji 2015-2019:

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Karol Nawrocki
Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy: Andrzej Nawara
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy: Jędrzej Włodarczyk
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy: Brygida Banaszak

Wśród wolnych wniosków padła od wszystkich Radnych deklaracja współpracy oraz dialogu. Padła również propozycja rejestracji wszystkich kolejnych sesji w postaci audio (ewentualnie również video), która została przyjęta przychylnie przez większość Radnych. Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Dzielnicy poinformował, że będzie chciał rozszerzyć Zarząd Dzielnicy o 2 dodatkowych członków, a ich kandydatury poda na kolejnej sesji Rady. Termin kolejnej sesji zostanie ustalony i podany do wiadomości Radnych przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy w najbliższym czasie.

Gratulujemy wszystkim wybranym na poszczególne funkcje oraz zapraszamy do współpracy całą Radę Dzielnicy Siedlce. Wierzymy, że razem możemy wiele!

Poniżej porządek obrad I sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.