Dnia 22 kwietnia 2015 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, odbyła się druga sesja Rady. Dopisała frekwencja, przybyło 100% Radnych i w pełnym, 15 osobowym składzie przystąpiliśmy do pracy. Za zgodą wszystkich Radnych, od drugiej sesji, przebieg obrad będzie rejestrowany w postaci zapisu audio za pośrednictwem dyktafonu. W pierwszej kolejności rozszerzony zastał skład Zarządu do 4 osób. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Siedlce - Jędrzeja Włodarczyka, na kandydatów na członków Zarządu Dzielnicy zgłoszeni zostali: Bartłomiej Cyrny oraz Wojciech Widzicki. W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów, obaj kandydaci zostali wybrani głosami Radnych na członków Zarządu Dzielnicy Siedlce...

Tym samym skład Zarządu Dzielnicy Siedlce przedstawia się obecnie następująco:

Jędrzej Włodarczyk - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Brygida Banaszak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Bartłomiej Cyrny
- Członek Zarządu
Wojciech Widzicki - Członek Zarządu

Po wyborze nowych członów Zarządu Dzielnicy, zgłoszeni zostali kandydaci do Komisji Rewizyjnej. Po zaakceptowaniu kandydatur oraz wewnętrznych obradach nowo wybranej Komisji, w skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali:

Andrzej Wardziak - Przewodniczący Komisji
Zbigniew Golemski - Członek Komisji
Lucyna Karczewska - Członek Komisji
Danuta Pik-Kordela - Członek Komisji

W dalszej części przedstawione zostały sprawy regulaminowe oraz dyskusja nad organizacją pracy Rady. Poruszone zostały kwestie obowiązków oraz przysługujących praw Radnym, Zarządowi czy Przewodniczącemu Rady zgodnie ze statutem. Wspominano o konieczności aktualizacji regulaminu Rady. Osobiście poruszyłem temat kalendarza (terminarza) spotkań i wydarzeń poszczególnych Radnych czy Zarządu, szczegółowe kwestie zostaną omówione na najbliższym zebraniu Zarządu. Radny Bartłomiej Cyrny przedstawił propozycję założenia strony internetowej Rady Dzielnicy, kosztów jej utrzymania, stworzenia, administrowania oraz redagowania. Zadeklarował się, że pomijając kwestie utrzymania witryny za pośrednictwem firmy hostingowej, jest w stanie wykonywać pozostałe prace społecznie w ramach obowiązków Radnego i członka Zarządu. Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą Rady i zostanie poddany szczegółowej analizie podczas najbliższego zebrania Zarządu Dzielnicy.

W dalszej części poruszone zostały kwestie dyżurów Radnych oraz dostępu do siedziby Rady.

Podczas dyskusji nad budżetem Rady na rok 2015, podjęta została pierwsza uchwała dotycząca wsparcia piłki nożnej, boksu oraz brydża na Siedlcach. Osoby wnioskujące o podjęcie uchwały zreferowały swoje propozycje.

Wspólnie ustalono konieczność interwencji Zarządu Dzielnicy w sprawie sklepu monopolowego przy ulicy Zakopiańskiej i problemów jakie generują "klienci" tego sklepu. Przewodniczący Rady - Karol Nawrocki zadeklarował podjęcie działań w sprawie ograniczenia działalności salonów gier hazardowych na Siedlcach. Poruszona została również kwestia skandalicznego stanu schodów łączących ulicę Zakopiańską ze sklepem Silvant przy ulicy Kartuskiej.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z II sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.