Dnia 9 czerwca 2015 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się III sesja Rady. Frekwencja Radnych nie była 100%, jednak na tyle duża, że niezbędne quorum zostało spełnione i zaplanowany porządek obrad mógł zostać przeprowadzony. Swój debiut w prowadzeniu obrad miał Andrzej Nawara (z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy) w zastępstwie za Karola Nawrockiego (Przewodniczący Rady Dzielnicy), który odbierał w tym czasie medal "Za zasługi dla Elbląga" - wielkie gratulacje dla naszego Radnego, to jego duży sukces osobisty oraz zaszczyt dla Rady, że posiada takiego Radnego...

Zgodnie z porządkiem obrad, Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Justyny Jaszak, która argumentowała swoją rezygnację sprawami osobistymi. W dalszej części omówione zostały sprawy bieżące przez Jędrzeja Włodarczyka (Przewodniczący Zarządu Dzielnicy).

Po uzupełnieniu o dodatkowe punkty, przyjęta została uchwała w sprawie priorytetowych zadań do ujęcia w budżecie miasta Gdańska na rok 2016.

Najważniejszym punktem bieżącej sesji było ustalenie ostatecznej formy uchwały budżetowej na rok 2015 oraz jej przyjęcie. Wszystkie punkty zostały omówione, wywiązała się merytoryczna dyskusja, która spowodowała korekty w dotychczasowej formie uchwały budżetowej. W efekcie budżet został jednogłośnie przyjęty! Teraz po przyjęciu uchwały przez Urząd Miasta Gdańska, przyjdzie czas na jej realizację w postaci konkretnych działań.

W przyjętym budżecie znalazł się i został zachowany punkt dotyczący utworzenia strony internetowej Rady Dzielnicy. Będę miał przyjemność stworzyć i administrować przedmiotową stroną, już niedługo mieszkańcy zyskają możliwość dostępu do wszystkich materiałów Rady i Zarządu Dzielnicy - wszystko zgodnie z założonym procesem dążenia do pełnej transparentności.

Pod koniec sesji Radny Bartłomiej Cyrny zaprezentował funkcjonalność i wszystkie zalety kalendarza elektronicznego Rady. Kalendarz jest narzędziem dla Radnych i Zarządu ale i również wszystkich mieszkańców zainteresowanych wydarzeniami na dzielnicy oraz bieżącymi działaniami Rady. Kalendarz w postaci różnych funkcjonalności zostanie zaszyty i prezentowany na stronie internetowej Rady. Obecnie w ogólnej formie można śledzić go pod adresem:

https://www.google.com/calendar/embed?src=radadzielnicysiedlce%40gmail.com&ctz=Europe/Warsaw

Sesję zakończyły wolne wnioski Radnych oraz zgłoszone problemy mieszkańców przybyłych na sesję. Pojawił się problem zagospodarowania podwórek, ich form prawnych i możliwości rewitalizacji. Wspólnie ustalono, że jest potrzeba zorganizowania odrębnego spotkania w siedzibie Rady w najbliższym czasie. W kontekście możliwości składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 do 22 czerwca, wskazane jest aby spotkanie odbyło się przed tą datą. O szczegółach terminu spotkania na pewno pojawi się odrębna informacja.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z III sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.