Dnia 10 maja 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VII sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z VI sesji Rady. Gościem specjalnym sesji był Radny Miasta Gdańska, Pan Piotr Gierszewski, z którym omówione zostały bieżące problemy dzielnicy...

Członkowie Zarządu Dzielnicy zreferowali obecny stan z realizacji wniosków budżetowych w bieżącym roku. Większość wniosków do projektów zaplanowanych na rok 2016 została już złożona do Urzędu Miasta Gdańska, z ich treścią każdy może zapoznać się na stronie internetowej Rady.

Radni Dzielnicy zapoznali przybyłego gościa, Radnego Piotra Gierszewskiego z bieżącymi działaniami Rady, jej osiągnięciami, a także bieżącymi problemami i bolączkami. Zreferowane i poddane dyskusji zostały kwestie bezpieczeństwa oraz ładu publicznego na dzielnicy. Zaproszonemu gościowi zaprezentowana została strona internetowa Rady, która spotkała się z pozytywną opinią (podobno jedna z najlepszych stron Rad w Gdańsku) za co bardzo dziękujemy.

Radni Dzielnicy przedstawili problemy dotyczące ulicy Malczewskiego i Parku Bema oraz potrzeby ich rewitalizacji czy przebudowy. Nawiązała się dyskusja z zaproszonym gościem, Radnym Piotrem Gierszewskim, który przedstawił obecnym stan w działaniach miasta w przedmiotowych tematach oraz planach na przyszłość.

Wynikiem dyskusji zostały podjęte dwie uchwały w sprawie rewitalizacji ulicy Malczewskiego oraz przebudowy Parku Bema. Po drobnych korektach do wcześniej przygotowanych projektów uchwał, zostały jednogłośnie podjęte przez wszystkich obecnych Radnych.

W dalszej części Przewodniczący Zarządu, Jędrzej Włodarczyk przedstawił sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z bieżących działań. Omówione zostały przeprowadzone w ostatnich tygodniach konsultacje Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz zgłoszone wnioski będące wynikiem wielu kompromisów pomysłodawców. Wspomniano o zajętym trzecim miejscu w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego i wygranym miejscu w jednym z przyszłych wydań gazety. Przedstawiono propozycję organizacji gier parkowych przy współpracy z Bractwem Przygody ALMANAK, która spotkała się z aprobatą Rady. Radni zostali poinformowani o zaplanowanym remoncie siedziby Rady.

Brak wolnych wniosków był podstawą do zamknięcia obrad bieżącej sesji.

Dzięki uprzejmości Radnego Symeona Dąbrowskiego możemy zaprezentować mini galerię z sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z VII sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.