Dnia 22 czerwca 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VIII sesja Rady. W związku z zakończonym w połowie czerwca remontem siedziby Rady Dzielnicy, sesja miała nieco bardziej uroczysty charakter i zakończyła się drobnym poczęstunkiem. Na obrady przybył jako gość specjalny, radny Miasta Gdańska - Piotr Dzik...

Radni omawiali bieżące sprawy, w tym m.in: proponowane zmiany w lepszym oznaczeniu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kartuskiej, chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Odbyła się również dłuższa dyskusja wokół kwestii rewitalizacji ulicy Malczewskiego i poprawy wyglądu Parku Bema...

Radny Piotr Dzik obiecał interwencję w obu sprawach. Miasto Gdańsk powinno w większym stopniu naciskać na developerów w sprawie remontu ulicy.

Ze spraw mniejszej wagi padła propozycja przeniesienia tablicy informacyjnej rady na front budynku oraz uporządkowania pozostałych tablic na terenie dzielnicy.

Wraz z początkiem września ruszą stałe dyżury tematyczne z udziałem radnych i zaproszonych gości. W okresie wakacyjnym będą odbywały się dyżury przedstawicieli Zarządu.

Sesji przysłuchiwał się dr Arkadiusz Peisert, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w badaniu samorządów miejskich oraz spółdzielni mieszkaniowych. Dr Peisert na koniec sesji przeprowadził z zainteresowanymi radnymi rozmowę oraz ankietę.

Dzięki uprzejmości dzielnicowego społecznika Wojciecha Gilli możemy zaprezentować galerię z sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z VIII sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.