Dnia 8 listopada 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się X sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z IX sesji Rady. Głównym tematem obrad była zmiana uchwały budżetowej na rok 2016...

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Jędrzej Włodarczyk, przedstawił projekt uchwały przenoszącej środki w projektu letniego kina podwórkowego na projekt organizacji Mikołajek w roku bieżącym. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej części przybyli mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie realizacją projektu remontu schodów przy Tarasach i Zakopiańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Padła deklaracja zorganizowania spotkania z wykonawcą projektu, o szczegółach Zarząd Dzielnicy poinformuje w najbliższym terminie. Mieszkańcy przedstawili również inne bieżące problemy porządkowe na dzielnicy. Zarząd Dzielnicy zobowiązał się do podjęcia stosownych interwencji.

Wśród przybyłych mieszkańców głos zabrał pomysłodawca projektu stworzenia bulodromu w parku Bema. Temat realizacji tej inwestycji ciągnie się już od wielu miesięcy. Rada Dzielnicy Siedlce poparła ten projekt już w marcu b.r. kierując stosowne pismo do ZDiZ w Gdańsku (http://radasiedlce.pl/index.php/korespondencja/95-pismo-do-zdiz-w-sprawie-stworzenia-bulodromu-w-parku-bema). Zgromadzeni podczas X sesji Radni w pełni poparli dalsze działania w sprawie bulodromu.

Radny Andrzej Wardziak przedstawił plan organizacji Siedleckiej Parady Niepodległości w bieżącym roku.

Brak wolnych wniosków był podstawą do zamknięcia obrad bieżącej sesji.

Dzięki uprzejmości dzielnicowego społecznika Wojciecha Gilli możemy zaprezentować galerię z sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z X sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.