Dnia 1 lutego 2017 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się XI sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z X sesji Rady. Gościem specjalnym sesji był Radny Miasta Gdańska, Pan Piotr Gierszewski...

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, Przewodniczący Rady - Karol Nawrocki złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego, która w jawnym głosowaniu została przyjęta przez Radnych. Ustępujący Przewodniczący złożył podziękowania za dotychczasową współpracę i przekazał dalsze prowadzenie sesji Z-cy Przewodniczącego Rady - Andrzejowi Nawarze.

Zgodnie ze Statutem Dzielnicy, powołana została komisja skrutacyjna na potrzeby przeprowadzeniu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz jego zastępcy. Na Przewodniczącego Rady zgłoszona została tylko jedna kandydatura - Andrzeja Nawary, który został wybrany na to stanowisko w tajnym głosowaniu. Następnie na stanowisko Z-cy Przewodniczącego Rady wybrana została w tajnym głosowaniu, wskazana przez nowego Przewodniczącego Rady, Barbara Walerych. Wszystkie wybory przyjęte zostały w postaci stosownych uchwał.

W dalszej części Przewodniczący Zarządu - Jędrzej Włodarczyk, przedstawił projekt uchwały budżetowej na rok 2017. Po burzliwej dyskusji, omówieniu wszystkich punktów uchwały, została ona przyjęta wymaganą większością głosów. Zarząd zobowiązał się do należytej realizacji uchwały i przyjętych projektów.

Na zakończenie przyjęta została uchwała w sprawie propozycji zmiany Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w zakresie kwot niewykorzystanych w dzielnicach. Rada Dzielnicy Siedlce wnosi by niewykorzystane kwoty w dzielnicach, w przypadku pojawiania się takiej sytuacji, uzupełniały środki finansowe w roku danej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Brak wolnych wniosków był podstawą do zamknięcia obrad bieżącej sesji.

Dzięki uprzejmości Radnego Symeona Dąbrowskiego możemy zaprezentować galerię z sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z XI sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.