Dnia 25 kwietnia 2017 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się XII sesja Rady. Przybyło 10 Radnych co dało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Głównym tematem dyskusji była zmiana uchwały budżetowej i przeniesienie środków na inne cele, w tym na wsparcie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58...

Na wstępie przedstawiciele Zarządu Dzielnicy przedstawili obecny stan realizacji projektów budżetowych oraz zaproponowali projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Efektem obrad przyjęta została uchwała zmieniająca przydział środków na poszczególne cele, a wspomniana wcześniej szkoła otrzyma środki w wysokości 3 tys. zł.

W dalszej części omówione zostały bieżące sprawy, w tym organizacja wiosennych festynów na dzielnicy. Ustalono, że Rada Dzielnicy nie będzie organizowała własnego festynu, zaangażuje się za to w organizację już zaplanowanych.

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady - Andrzej Nawara zaapelował do Radnych o większe zaangażowanie w organizację i uczestnictwo w dyżurach w siedzibie Rady.

Brak kolejnych wolnych wniosków był podstawą do zamknięcia obrad bieżącej sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z XII sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.