Dnia 13 czerwca 2017 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się XIII sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Jednym z głównych tematów była kolejna zmiana uchwały budżetowej i przeniesienie środków na inne cele, a także omówienie sytuacji mieszkańców ulicy Legnickiej...

Na wstępie przedstawiciele Zarządu Dzielnicy przedstawili obecny stan realizacji projektów budżetowych oraz zaproponowali projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Efektem obrad przyjęta została uchwała zmieniająca przydział środków na poszczególne cele.

W dalszej części Radni przyjęli zaproponowanych przez Zarząd członków, którzy mieliby wejść w skład tworzonej Rady Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka".

Przewodniczący Zarządu - Jędrzej Włodarczyk zreferował sytuację mieszkańców ulicy Legnickiej uwidaczniając problemy z jakimi się borykają. W wyniku dyskusji oraz wspólnego sprzeciwu Radnych wobec działań jednostek miasta, przyjęta została stosowna uchwała.

Brak wolnych wniosków był podstawą do zamknięcia obrad bieżącej sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.