Dnia 15 lutego 2016 o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VI sesja Rady (pierwsza w bieżącym roku). Frekwencja Radnych nie osiagnęła 100%, jednak była na tyle duża, że niezbędne quorum zostało spełnione i zaplanowany porządek obrad mógł zostać przeprowadzony. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z V sesji Rady. Głównym punktem zaplanowanym na obecną sesję była dyskusja nad kształtem budżetu Dzielnicy Siedlce na rok 2016 oraz podjęcie w efekcie stosownej uchwały...

Zgromadzeni Radni Dzielnicy Siedlce poddali pod dyskusję wcześniej zgłoszone projekty, zarówno te zaproponowane przez Radnych jak i mieszkańców w ramach prowadzonych na początku lutego konsultacji społecznych. Podczas burzliwych dyskusji do projektu uchwały dodane zostały nowe projekty, dotychczasowe były modyfikowane lub odrzucane. Po około dwóch godzinach, uchwała budżetowa osiągnęła swój ostateczny kształt i po poddaniu pod głosowanie, została ostatecznie podjęta w formie uchwały Rady.

Na zakończenie sesji, Jędrzej Włodarczyk - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy przedstawił sprawozdanie z bieżących działań Zarządu. Dodatkowo Bartłomiej Cyrny - członek Zarządu Dzielnicy zreferował przebieg konsultacji społecznych nad budżetem Rady Dzielnicy, które odbyły się za pośrednictwem Internetu oraz podczas specjalnego dyżuru, który miał miejsce 12 lutego. Dodatkowo przedstawione zostały wprowadzone modyfikacje w laptopie Rady, głównie w kwestii zabezpieczeń, zgodnie z przyjętym Regulaminem Rady podczas poprzedniej sesji.

Brak wolnych wniosków był podstawą do zamknięcia obrad bieżącej sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z VI sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.