Dnia 9 czerwca 2015 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się III sesja Rady. Frekwencja Radnych nie była 100%, jednak na tyle duża, że niezbędne quorum zostało spełnione i zaplanowany porządek obrad mógł zostać przeprowadzony. Swój debiut w prowadzeniu obrad miał Andrzej Nawara (z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy) w zastępstwie za Karola Nawrockiego (Przewodniczący Rady Dzielnicy), który odbierał w tym czasie medal "Za zasługi dla Elbląga" - wielkie gratulacje dla naszego Radnego, to jego duży sukces osobisty oraz zaszczyt dla Rady, że posiada takiego Radnego...

Dnia 22 kwietnia 2015 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, odbyła się druga sesja Rady. Dopisała frekwencja, przybyło 100% Radnych i w pełnym, 15 osobowym składzie przystąpiliśmy do pracy. Za zgodą wszystkich Radnych, od drugiej sesji, przebieg obrad będzie rejestrowany w postaci zapisu audio za pośrednictwem dyktafonu. W pierwszej kolejności rozszerzony zastał skład Zarządu do 4 osób. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Siedlce - Jędrzeja Włodarczyka, na kandydatów na członków Zarządu Dzielnicy zgłoszeni zostali: Bartłomiej Cyrny oraz Wojciech Widzicki. W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów, obaj kandydaci zostali wybrani głosami Radnych na członków Zarządu Dzielnicy Siedlce...

Dnia 9 kwietnia 2015 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady. Inauguracyjną sesję rozpoczął i początkowo poprowadził Radny Miasta Gdańska - Pan Piotr Dzik. Na wstępie omówione zostały sprawy regulaminowe wynikające ze Statutu Dzielnicy. W dalszej kolejności powołana została Komisja Skrutacyjna, która czuwała nad porządkiem przeprowadzonych w dalszej części wyborach wewnętrznych Rady. W wyniku tajnych wyborów, spośród Radnych wybrani zostali Przewodniczący Rady Dzielnicy, Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy...