Dnia 9 kwietnia 2015 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady. Inauguracyjną sesję rozpoczął i początkowo poprowadził Radny Miasta Gdańska - Pan Piotr Dzik. Na wstępie omówione zostały sprawy regulaminowe wynikające ze Statutu Dzielnicy. W dalszej kolejności powołana została Komisja Skrutacyjna, która czuwała nad porządkiem przeprowadzonych w dalszej części wyborach wewnętrznych Rady. W wyniku tajnych wyborów, spośród Radnych wybrani zostali Przewodniczący Rady Dzielnicy, Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy...