Dnia 22 czerwca 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VIII sesja Rady. W związku z zakończonym w połowie czerwca remontem siedziby Rady Dzielnicy, sesja miała nieco bardziej uroczysty charakter i zakończyła się drobnym poczęstunkiem. Na obrady przybył jako gość specjalny, radny Miasta Gdańska - Piotr Dzik...

Dnia 10 maja 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VII sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z VI sesji Rady. Gościem specjalnym sesji był Radny Miasta Gdańska, Pan Piotr Gierszewski, z którym omówione zostały bieżące problemy dzielnicy...

Dnia 15 lutego 2016 o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VI sesja Rady (pierwsza w bieżącym roku). Frekwencja Radnych nie osiagnęła 100%, jednak była na tyle duża, że niezbędne quorum zostało spełnione i zaplanowany porządek obrad mógł zostać przeprowadzony. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z V sesji Rady. Głównym punktem zaplanowanym na obecną sesję była dyskusja nad kształtem budżetu Dzielnicy Siedlce na rok 2016 oraz podjęcie w efekcie stosownej uchwały...

Dnia 24 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się V sesja Rady. Przybyli Radni spełnili warunek quorum, a tym samym Przewodniczący Rady Dzielnicy Karol Nawrocki mógł otworzyć obrady. Zgodnie z procedurą na wstępie odczytany został przez Radnego Zbigniewa Golemskiego protokół z IV sesji Rady. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności rozpoczęła się dyskusja nad przygotowanymi zmianami do regulaminu Rady Dzielnicy Siedlce przez Zarząd Dzielnicy. Po drobnej korekcie, regulamin został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony w życie w postaci przyjętej uchwały...

Dnia 8 września 2015 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się IV sesja Rady. Przybyła większość Radnych spełniła warunek quorum i Przewodniczący Rady Dzielnicy Karol Nawrocki mógł bez problemów rozpocząć posiedzenie. Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia zmian w porządku obrad rozszerzając go o dodatkowe punkty. Wprowadzone zmiany do porządku obrad przyjęte zostały jednogłośnie. W dalszej części Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Andrzej Nawara odczytał protokół z III sesji Rady. Przed przystąpieniem do dalszej pracy, spełniony został punkt formalny - zaprzysiężenie na Radnego Pana Symeona Dąbrowskiego (w miejsce Radnej Justyny Jaszak, która swój mandat złożyła podczas poprzedniej sesji)...