Wały Jagiellońskie 1, w przeszłości pod tym adresem swoją siedzibę miało Generalkommando Garnizonu Pruskiego w Gdańsku, urzędował tam Wysoki Komisarz Ligi Narodów w okresie Wolnego Miasta Gdańska a latach 1957–1995 rezydował Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. Obecnie w budynku obraduje Rada Miasta Gdańska oraz gościnnie Rada Dzielnicy Siedlce...

We wtorek 28 stycznia odbyła się pierwsza i najważniejsza w tym roku IX sesja Rady Dzielnicy. Głównym tematem obrad była dyskusja nad budżetem na 2020 rok oraz głosowanie poszczególnych wniosków budżetowych mieszkańców, organizacji społecznych, szkół i innych interesariuszy, chcących dostać dofinansowanie ze środków Rady...