>> Nowy numer kontaktowy do Zarządu Dzielnicy Siedlce - 571 324 210 - zapraszamy do kontaktu! <<

O radnych II kadencji

Informacje o Radnych Dzielnicy Siedlce II kadencji (alfabetycznie):

Bartłomiej Cyrny, Radny Dzielnicy Siedlce, członek Zarządu Dzielnicy Siedlce, odpowiedzialny za sprawy informacyjne, rok ur. 1977, szczęśliwy mąż i ojciec dwójki synów, mieszkaniec Siedlec od ponad 10 lat. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, kierunek: Informatyka i Ekonometria. Zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na stanowisku Starszego Informatyka. Aktywista społeczny w tematyce podwórkowej, administrator i redaktor stron internetowych Rady Dzielnicy Siedlce oraz podwórka przy ulicy Zagrodowej. Zainteresowany poprawą zagospodarowania przestrzeni publicznej, czystością i bezpieczeństwem na dzielnicy. Członek stowarzyszenia „Lepszy Gdańsk”. Facebook: bcyrny; Twitter: bcyrny

Karol Nawrocki, Radny Dzielnicy Siedlce, (Przewodniczący Rady Dzielnicy w latach 2011-2017), historyk, działacz społeczno – samorządowy, absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół opozycji antykomunistycznej w PRL, korelacji sportu i polityki w Polsce „ludowej” oraz przestępczości zorganizowanej w latach 80. XX w. Autor kilku książek i wielu artykułów naukowych. Jego teksty publicystyczne ukazywały się m.in. w „Do Rzeczy Historia”, „Pamięci.pl”, czy w „Magazynie Solidarność”. Od 2011 r. Członek stowarzyszenia „EX Siedlce Gdańsk”, Towarzystwa Przyjaciół Sportu (TPS), Fundacji „Świat Wrażliwy” oraz członek – założyciel Stowarzyszenia „Dla Siedlec”. Strona internetowa: www.karolnawrocki.pl

Wojciech Widzicki, Radny Dzielnicy Siedlce, członek Zarządu Dzielnicy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i współpracę ze służbami. Rok ur. 1974, szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów, mieszkaniec Siedlec od urodzenia. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na kierunku Psychologia w Biznesie. Od 2000 roku prowadzi agencję reklamową Widzicki.COM specjalizującą się w marketingu internetowym oraz Prezes Zarządu Spółki Netfarma. Społecznik angażujący się w życie swojej dzielnicy. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przy SP 14 w Gdańsku, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dla Siedlec”. Jego zainteresowania to bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój i poprawa infrastruktury dzielnicy oraz bezpieczna i przyjazna szkoła nastawiona na rozwój uczniów i wykorzystanie ich talentów. Facebook: wojciech.widzicki
Jędrzej Włodarczyk, Radny Dzielnicy Siedlce, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy drugiej kadencji. Prawnik, aktywista miejski, działacz społeczny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Członek założyciel Stowarzyszenia „Dla Siedlec” oraz Stowarzyszenia „Lepszy Gdańsk”. Okazjonalny publicysta (m.in. Gazeta Wyborcza, Dziennik Opinii). Zainteresowania skupione na polityce krajowej i lokalnej, historii doktryn politycznych i prawnych oraz działaniu lokalnym, ze szczególnym naciskiem na nowe formy demokracji partycypacyjnej. Fan szeroko pojętej popkultury, w szczególności filmów, ale również książek, gier, muzyki, seriali i innych. Facebook: jedrzej.wlodarczyk; Twitter: J_Wlodarczyk

 

Dodaj komentarz